NL

Inter-Acting is een non-profit theaterproject waarbij improvisatie wordt gebruikt om kinderen met een vorm van autisme sociaal weerbaarder en zelfbewuster te maken.

Met iemand van gedachten wisselen, met een ander om iets lachen, met iemand een band voelen. Dat lijkt voor de meesten onder ons vanzelf te gaan, maar zo vanzelfsprekend is dat niet.

Steeds meer kinderen ondervinden grote problemen met het voeren van een ‘normaal’ gesprek, kunnen niet of nauwelijks vriendjes of vriendinnetjes maken, en voelen zich onbegrepen en geïsoleerd. Iedereen kent wel zo‘n jongen of meisje die moeite heeft met spontane interactie en communicatie, zoals wij dat in het ‘gewone’ sociale verkeer kennen. Vaak zijn het kinderen met autistische kenmerken.

Inter-Acting leert de kinderen door theater en improvisatie spelenderwijs spontaan, zinvol, en flexibel met elkaar om te gaan, waarbij het plezier voorop staat.

Fotografie: John Dekker
Website: WebCat Solutions